Regulamin

 1. Każdy Prezenter jest zobowiązany do przestrzegania poniższego regulaminu radia.
 2. Prezenterem naszego radia może zostać każda osoba, która ma ukończone 18 lat i pozytywnie przejdzie przesłuchanie i rozmowę rekrutacyjną.
 3. Każdy Prezenter stały jest zobowiązany do poświęcenia dla radia min. 4 godzin tygodniowo.
 4. Każdy z prezenterów zobowiązany jest o podanie swoich audycji stałych do ramówki administratorom.
 5. Powierzone hasła (do serwerów, panelu, radiowego GG) pozostają do wiadomości tylko i wyłącznie Prezentera i nie mogą być przekazane osobom trzecim.
 6. Przed każdym wejściem na antenę należy sprawdzić ustawienia i opisy zgodnie z ustawieniami radiowymi i tytułem audycji.
 7. Osoba mająca audycję o określonej godzinie powinna stawić się na nią minimum 10 minut przed audycją (kontakt z osobą poprzedzającą audycję).
 8. Prezenter osobiście odpowiada za legalność posiadanego oprogramowania sprzętowego ( Windows, Linux, iOS itd. ) oraz za legalność oprogramowania odpowiedzialnego za przesył strumienia audio na serwer.
 9. Prezenter osobiście odpowiada za legalność posiadanych i prezentowanych utworów muzycznych na radiu.
 10. Zakaz nadawania, promowania utworów, w których znajduje się inny głos niż osoby grającej.
 11. Prezentera obowiązuje kultura osobista podczas prowadzenia audycji.
 12. Podczas prowadzenia audycji jest całkowity zakaz używania przekleństw, słów wulgarnych, obrażania osób słuchających.
 13. Nie prowadzimy audycji pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź innych używek odurzających.
 14. Pozdrowienia o treści wulgarnej nie powinny być emitowane na radiu.
 15. Do godziny 23.00 jest całkowity zakaz grania utworów o treści niecenzuralnej, nawet jeżeli słuchacz nalega, aby taki utwór jemu zadedykować.
 16. Zakaz reklamowania podczas audycji innych stacji radiowych, innych stron WWW, chyba że wcześniej taka reklama jest uzgodniona z Administratorami.
 17. Nie reklamujemy innych stacji radiowych w opisie swojego komunikatora, nawet jeśli jest to audycja gościnna.
 18. Prezenter także gościnnie grający zobowiązany jest o wpisywanie się w ramówkę z wyprzedzeniem minimum godzine.
 19. Każdy prezenter musi dostosować się do regulaminu.